U bent hier

Hidden Facts

Hidden Facts

voor blaaskwintet
(
2004
)

1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro

De fascinatie voor verschillende, hoorbare lagen die onafhankelijk van elkaar evolueren kwam reeds tot uiting in Strata voor 2 violen (2004).

In Hidden Facts zette ik deze idee verder maar dan voor 5 instrumenten. In Hidden Facts zijn er tientallen lagen terug te vinden maar deze kunnen, door de beperking van slechts 5 instrumenten, natuurlijk nooit allen tezamen klinken. In deze compositie gaat het erom dat een laag voor onbepaalde tijd wordt weggelaten (een 'Hidden Fact'), en ze op een ander moment weer opduikt. Dit principe is vergelijkbaar met de vertellingstechniek in een roman waar verschillende verhalen in worden verteld die op hetzelfde moment plaatsvinden en op het einde in elkaar verstrengeld geraken in een ontknoping.

Hidden Facts is een nerveuze compositie in drie aaneenschakelende delen waar enkel het middendeel een adagiokarakter heeft. De compositie is gebaseerd op verschillende, elkaar bevechtende systemen waar de gulden snede, haar onderverdeling en formele verhouding de bovenhand kreeg.

Fragment

1. Allegro

I Solisti


Tijdsduur
8 minuten
Bezetting
  • Fluit / Piccolo
  • Hobo
  • Klarinet in Bes/Es
  • Hoorn in F
  • Fagot
Uitgever
Donemus
In opdracht van
Syrinx Ensemble
Opname

Creatie

13/10/2004
Brussel, CC De Maalbeek
Syrinx Ensemble
sabam
032236950